ULDUZŞƏKİLLİ

bax ulduzaoxşar.
ULDUZNİŞANLI
ULDUZU

Digər lüğətlərdə