ULDUZAOXŞAR

sif. Ulduz şəklində olan. Ulduzvari nişan.
ULDUZ
ULDUZLU

Digər lüğətlərdə