UNLUQ

is. Dəyirmanın un tökülən çuxur yeri.
Qarı unluğun dibini, yan-yörəsini silibsüpürdü, iki ovuc un yığdı. (Nağıl).

UNLUCA
ÚNSİYA

Digər lüğətlərdə