UNLUCA

is. bot. Şoran torpaqlarda yayılmış ot və ya yarımkol bitki.
UNLU
UNLUQ

Digər lüğətlərdə