UNUDULMUŞ

f.sif. Yaddan çıxmış, yaddan çıxarılmış. Unudulmuş hadisələr.
[Züleyxa] unudulmuş günləri xatırlayır, hər bir nöqtəsini təhlil edir və qibtə ilə düşünürdü. Çəmənzəminli.
Hər daşı qaldırıb altına baxsan; Ordan unudulmuş bir nalə gəlir. S.Vurğun.

UNUDULMAZ
UNUTDURMA

Digər lüğətlərdə