UYĞUNSUZLUQ

is. Aralarında uyğunluq olmama, bir-birilə düz gəlməmə (tutmama). Xasiyyətlərdə uyğunsuzluq.
– Ana isə dar şalvarı bəyənmir, çəkmə ilə onun tənasübündə nə isə bir uyğunsuzluq görürdü. M.Hüseyn.
Qüruru və şax gəzişi ilə paltosunu çiynində əyri tutması … gülməli bir uyğunsuzluq təşkil etdiyini Həmzə özü bilmir, bir ara heç kəsə baxmırdı. Ə.Əbülhəsən.

// Uyuşmazlıq, ahəngsizlik.
Atası ilə anası arasında olan küskünlük, ailə həyatında olan uyğunsuzluq onda acı təsirlər oyadırdı. A.Şaiq.

// Uzlaşmazlıq, uzlaşmama.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UYĞUNSUZLUQ əlverişsizlik — münasibsizlik — mənasızlıq
  • UYĞUNSUZLUQ ahəngsizlik — tənasübsüzlük — nisbətsizlik
UYĞUNSUZ
UYĞUR

Digər lüğətlərdə