UYUŞDURMA

Uyuşdurmaq”dan f.is.
UYUMUŞ
UYUŞDURMAQ

Digər lüğətlərdə