UYUTMAQ

f. Yatırtmaq, yuxulatmaq.
Sizin ürəyinizdə böyük sirlər yatdığı kimi, bu kiçik sirri də orada uyuda bilərsiniz! M.S.Ordubadi.
Minarədən bütün varlığı uyudacaq bir layla kimi azançının həzin, bihuşedici səsi eşidilirdi. M.İbrahimov.

UYUTMA
UZADILMA

Digər lüğətlərdə