UZAQLIQÖLÇƏN

is. Müşahidəçidən uzaq cismə (şeyə) qədər olan məsafəni bilavasitə ölçmədən müəyyən etmək üçün xüsusi cihaz. Optik uzaqlıqölçən.
// Sif. mənasında. Uzaqlıqölçən cihaz.
UZAQLIQ
UZAQVURAN

Digər lüğətlərdə