UZAQVURAN

sif. Uzaq məsafələrə vuran; gülləsi, mərmisi uzaqlara çatan. Uzaqvuran artilleriya.
– Gecə-gündüz qulaq asır uzaqvuran top səsinə. S.Vurğun.
Uzaqvuran topların nəriltisi sahildə əks-səda verdi. M.Hüseyn.

UZAQLIQÖLÇƏN
UZANDIRILMA

Digər lüğətlərdə