UZUNBAŞ

sif. Başı uzunsov olan.
UZUNBALDIRLI
UZUNBAŞLI

Digər lüğətlərdə