VƏCDİYƏ

cuşə gəlmə, coşmaq; vəcdə gəlmək.
VƏCDİ
VƏCDİYYƏ