VƏHŞİ

VƏHŞİ – MƏDƏNİ O nə vəhşi adamdır (S.Vəliyev); Qoşatxan mədəni və tərbiyəli adam idi, lakin heç kəsə borclu qalmağı sevməzdi (M.İbrahimov).

VƏHŞƏTLİ
VƏHŞİLİK

Digər lüğətlərdə