VƏHBİYƏ

Allah vergisi; Allah tərəfindən hədiyyə edilmiş.
VƏHBİ
VƏHBİYYƏ