VƏHDƏDDİN

dinin birliyinə inanan; dinin vəhdədi.
VƏHDƏD
VƏHDƏT