VƏLƏDDİN

dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən.
VƏLƏD
VƏLƏHƏD