VƏLİŞAN

Vəli əzəməti, Vəli şöhrəti.
VƏLİŞAĞA
VƏLİŞBABA