VƏSMƏ ƏRƏB

Qaşa çəkilən qara rəngli boya.

Qaşlara vəsmə yaxıb,

Sürmə ala gözdə durur.

          (“Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal”)

                    *

Vəsməni çəkib gözünə,

Sürməni yaxıb qaşına.

Keçirib qızıl tananı

Nazik əliynən guşuna.

               (“Tahir və Zöhrə”)

VƏSFİ-HAL ƏRƏB
VƏSVƏSƏ ƏRƏB