VAĞANIMAQ

f. Ötmək, vaxtında biçilməyib və ya dərilməyib qalmaq.
Mirzə bir gün baxdı ki, onun tarlası tamamən yetişib vağanıyıbdır. S.Rəhimov.

VAĞAMLAMAQ
VAĞANIMIŞ

Digər lüğətlərdə