VAĞZALI

is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı.
VAĞZÁL
VAH

Digər lüğətlərdə