VALİ

ə. vilayətin bütün işlərini dolandıran baş hökumət məmuru; canişin.

VALEH
VALİD

Digər lüğətlərdə