VENETLƏR

is. [ lat. ] Qədimdə Adriatik dənizinin şimal sahillərində yaşamış tayfalar qrupu.
VENET
VENÓZ

Digər lüğətlərdə