VERDİRMƏK

icb. Verməyə məcbur etmək.
VERDİRMƏ
VERDİRTMƏK

Digər lüğətlərdə