VİBRASİYA

is. [ lat. ] Müxtəlif formalı elastik cisimlərin mexaniki rəqsi, titrəyiş.
VIZILTI
VİBRİON

Digər lüğətlərdə