VİBRİOZ

is. [ lat. ] Qaramal və qoyunlarda təsadüf edilən yoluxucu xəstəlik.
VİBRİON
VİC-VİC

Digər lüğətlərdə