VİKARİ

is. [ ing. ] Əvəzedici, əvəz edən, vəkil olunmuş şəxs.
Vİ́KA
Vİ́KİNQ

Digər lüğətlərdə