VİNTLƏMƏ

Vintləmək”dən f.is.
VİNTBURAN
VİNTLƏMƏK

Digər lüğətlərdə