VODEVİ́L

[ fr. ] Əksərən birpərdəli gülməli pyes.

Etimologiya

  • VODEVİL İnsanlar keflərini kökəldib şənlənmək üçün kifayət qədər şərab içdikdən sonra çox vaxt müğənnilik istedadları baş qaldırır və mahnı oxumaq istəyirlər
VİZUÁL
VODEVİLÇİ

Digər lüğətlərdə