VOLTÁMETR

[ xüs. Volt və yun. metr] fiz. Elektrik cərəyanı qüvvəsini, onun kimyəvi təsirinə görə ölçmək üçün cihaz.
VOLTÁJ
VOLTERÇİ

Digər lüğətlərdə