VULKANİZÁSİYA

[ lat. ] xüs.
1. Materiala daha artıq möhkəmlik vermək üçün kauçuku və quttaperçanı əsasən qaynar halda işləmə üsulu.
2. Xarab olmuş, deşilmiş, zədələnmiş avtomobil, velosiped şinlərini təmiretmə üsulu.
VULKANİ́K
VULKANİZÁTOR

Digər lüğətlərdə