VULQARLAŞDIRAN

sif. Bayağılaşdıran, qabalaşdıran; bir məsələnin, fikrin mənasını təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirən.
VULQARİ́ZM
VULQARLAŞDIRICI