VURĞULU

sif. dilç. Üzərində vurğu (vurğu işarəsi) olan. Vurğulu hərf.
VURĞU₂
VURĞUN

Digər lüğətlərdə