VURĞUN

sevmiş, vurulmuş, aşiq, məftun.
VULKAN
VÜQAR

Digər lüğətlərdə