XƏCALƏT ÇƏKMƏK

qüsurunu, nöqsanını bilib utanmaq; çox utanmaq, çox sıxılmaq, abır-həya etmək; ~ ət tökmək, bir köynək ət tökmək, tər tökmək, yerə girmək, ar gəlmək, aybına kor olmaq, aybına gəlmək, özünə yer tapa bilməmək.

XƏBƏRİ ÜSTÜNƏ GƏLMƏK
XƏCALƏT VERMƏK