XEROPHAGY

adj quru / yavan yemək

XENOPHOBIA
XEROX