XENOPHOBIA

n xaricilərə qərəzli / bədxah münasibət

XENOGAMY
XEROPHAGY