XEYİR İŞ

toy, nişan, şənlik.

XEYİR GÜDMƏK
XEYİR OLA!