XEYİR OLA!

gözlənilməz təklifə, xəbərə, davranışa etiraz və təəccüb bildirən ifadə.

XEYİR İŞ
XEYİR TAPMAQ