XURAL

is. [ monq. ] Monqolustanda ali dövlət hakimiyyəti orqanı.
XURAFAT
XURAMAN

Digər lüğətlərdə