YAĞ YEYİB YAXADA GƏZMƏK

keflə yaşamaq, hər cür təminatı olmaq.

YAĞ İÇİNDƏ BÖYRƏK KİMİ BƏSLƏMƏK
YAĞI KƏSİLMƏK