YABANILAŞMAQ

f. Vəhşiləşmək, yabanı hala düşmək; cırlaşmaq. [Çinar] Azərbaycanda yabanılaşmış şəkildə Zəngilan rayonunda, Bəsitçay ətrafında yayılmışdır və bəzək məqsədi ilə küçələrdə, yolların kənarında və s.
-də becərilir. H.Qədirov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • YABANILAŞMAQ vəhşiləşmək — cırlaşmaq
YABANILAŞMA
YABI

Digər lüğətlərdə