YADÖLKƏLİ

is.sif. Yadyerli, əcnəbi.
YADLIQ
YADRO

Digər lüğətlərdə