YADDA QALMAQ

unudulmamaq; ~ beynində qalmaq, ağlında qalmaq, xatirində qalmaq, tarixə düşmək (yazılmaq).

YADA YALAQ, QOHUMA DALAQ
YADDA SAXLAMAQ