YADLAMA

Yadlamaq”dan f.is.
YADİGARLIQ
YADLAMAQ

Digər lüğətlərdə