YANINDA TOYA GETMƏLİDİR

birisi ilə müqayisədə “nisbətən yaxşıdır” mənasında işlədilən ifadə.

YANINA ÇƏKMƏK
YANINDAN YEL KEÇMƏMİŞ...