YARALI

yar alasıdır, sevgili alasıdır; evlənəsidir.
YARALAN
YARAŞIQ

Digər lüğətlərdə