YARMƏMMƏD

Məmmədin dostu, yardımçısı.
YARLIQ
YARULLA

Digər lüğətlərdə