YASƏMƏN

müxtəlif rəngli salxımvarı çiçəklər açan kol.
YARPIZ
YAŞILXANIM

Digər lüğətlərdə