YEARLY

adj hər ilki, illik, ildə bir dəfə olan; ~ conference / holiday İldə bir dəfə olan konfrans / bayram; ~ income illik gəlir; ~ output illik məhsul

YEARLING
YEARN