YEARN

n 1. (for, after) həsrət çəkmək, qəribsəmək, qüssələnmək, xiffət etmək, kədərlənmək, darıxmaq; He yearned for his family O, ailəsi üçün darıxırdı; 2. (for, to) can atmaq, cəhd etmək; to ~ for rest rahatlığa / istirahətə can atmaq, rahatlıq istəmək

YEARLY
YEARNING